Схема на ключовете

схема на ключовете
Символите от отворения текст се запазват, но местата им се разменят. Размерът на криптографския ключ трябва да е по голям или равен на размера на открития текст. Например: trskgsxvrnmtrsp Тук „trs” се повтаря през 10 символа. Съвкупността от всички действащи в системата ключове представлява ключовата информация.


Същевременно се наблюдава изумителен напредък в разбиването на шифри. Разбира се, това е прост разместващ шифър, и не е трудно неговото разбиване, но макар и ненадежден, е достатъчен по- времето на Спарта. Войните, неизменна част от човешката история, винаги са се нуждаели от криптографията.

Днес откриваме този прекрасен център в Плевен, който е най-големият дистрибуторски център на територията на България. В края на годината отново ще се съберем, за да открием центъра във Враца. Съответния базов криптогравски алгоритъм и реализираните режими подлежат на класификация по различни класификационни признаци. Приложенирто и е от ключово значение при дипломатически мисии и бойни планове по време на Радослава Чернева СИН:117075 Page 3 4. война. Вторичните ключове се ползват за шифриране на работните Радослава Чернева СИН:117075 Page 12 13. ключове.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.