Діяльність активність психологія схема

діяльність активність психологія схема
Технічна уява – створення образів просторових співвідношень у вигляді геометричних фігур і побудов, їх легке дисоціювання та об’єднання в нові поєднання, уявне перенесення їх в різні ситуації. Але це й ґрунт, на якому будується образ світу, чуттєва тканина свідомості індивіда. Трудова активність може бути потенційною, такою, що відповідає прагненням особи працювати за винагороду; і реалізованою, коли особа вже є зайнятою. Праця потребує напруження фізичних і розумових сил, подолання труднощів, самовладання та інших вольових якостей. Діалог “учень — підручник” належить до групи методів самостійної роботи, використовується в процесі навчання і самонавчання. Частина 1. Професійно-психологічна підготовка оперативних підрозділів: навч.-метод. посібник / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк та ін.]; за заг.ред. Я. Ю.Кондратьєва – К.:НАВСУ, 2003. — 123 с. 3. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції.


Процес праці складається з трудової діяльності: предмета праці (над чим працюють) і знарядь праці (чим працюють). Під час праці люди вступають у відносини — виробничі і міжособистісні. У праці людина самостверджується, реалізує свій фізичний, духовний, соціальний потенціал. Залежно від мети, змісту та форм розрізняють три основні різновиди діяльності: гру, навчання та працю. Передбачає окреслення нових знань у процесі викладання, створення атмосфери морального задоволення від інтелектуальної праці. Загальним механізмом операційної діяльності мислення є аналітично-синтетична робота великих півкуль головного мозку. Оперативна – забезпечує запам’ятовування і відтворення оперативної інформації, потрібної для використання в поточній діяльності. За способом запам’ятовування пам’ять буває: мимовільна та довільна. Сенситивність, на його думку, являє собою загальну, порівняно постійну особливість особистості, яка є характерною ознакою типу нервової системи людини і яка впливає на схильність людини до різних видів діяльності.

Частина 9. Психологічна допомога працівникам ОВС, які виконують службові обов’язки в екстремальних умовах діяльності. Так, від якості крові залежить загальна рухова активність людини. Але людина, пізнаючи довкілля, одержує не лише інформацію про певні властивості і якості об’єктів через відчуття, а й відомості про самі ці об’єкти та явища як цілісні утворення. Одну і ту саму дію можна виконати за допомогою різних операцій або різними способами. Індивіди цього типу характеризуються різними деформаціями будови тіла (наприклад, надмірним зростом). Виокремлені типи не залежать від того, є людина високою (низькою) чи худою (гладкою). Йдеться про пропорції, а не про абсолютні розміри тіла.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.