Схема морфологічного розбору числівника

схема морфологічного розбору числівника
Порядковими називаються числівники, які позначають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий? котра? котре? котрі?: перший, перша, перше, перші; одинадцятий, одинадцята, одинадцяте, одинадцяті. Розташоване воно високо в горах — на висоті 989 метрів над рівнем моря, в Міжгірському районі Закарпатської області, на південних схилах гірської системи Горгани. Порядковий, складе­ний, родовий відмінок, чоловічий рід, однина, входить до складу обставини. Відмінювання особових займенників відбувається за такою схемою: ОДНИНА МНОЖИНА ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИК Зворотній займенник себе вказує на того, хто виконує дію. Визначте морфологічні ознаки: рід (якщо є), число (якщо є), відмінок. Граматичні особливості займенників — змінюються за родами, числами, відмінками; — себе – не має форм роду, числа, називного відмінка.


Пяти полей, шестидесяти рабочих, о семистах тридцати девяти городах, двумстам восьмидесяти семи студентам, пятью деревьями, двух компьютеров, двум знакомым, двумя тетрадями, о двух способах, на девяноста четырёх скамейках, пятьюдесятью иностранцами, пятерым посетителям. Пан президент, пані господиня, колега Тарасюк, голубка Катруся, товаришка Мирослава, добродій Максим. 3. Від поданих іменників утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Серед міроприємств по визначенню цього свята були слідуючи: виступи музичних колективів, конкурси, вікторини. Для старшокласників, вступників до вузів. 5. 5 МОРФОЛОГІЯ – це наука про засоби вираження граматичних значень слів, форми словозміни та функціональне призначення самостійних і службових слів.

Найближчий населений пункт — село Синевирська Поляна, яке знаходиться приблизно в 5 км від озера Синевир. Родовий відмінок однини іменників ІІ відміни -а (-я) 1. Назви осіб, тварин, дерев, предметів, населених пунктів. Контрольна робота за темою “Прикметник” 1. Визначте якісні, відносні та присвійні прикметники; випишіть словосполучення, в яких відносні чи присвійні прикметники мають значення якісних. Частин мови – 10: — самостійні – 6: іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник; — службові – 3: прийменник, частка, сполучник; + вигук ІМЕННИК — повнозначна частина мови, яка має значення предметності, вираженої у формі роду, числа й відмінка.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.